Radyoloji tetkiklerinize ulaþabilmeniz için T.C.Kimlik Numarasý,Protokol ve
Doðum tarihi bilgilerinin uyuþmasý gerekmektedir.
T.C. Kimlik Numarasý
Protokol
Doðum Tarihi Örn: 01.01.1980 
Güvenlik Resmi
Güvenlik Kodu