Laboratuvar sonuçlarýnýzý görebilmeniz için, T.C.Kimlik Numarasý,Protokol ve Doðum Tarihi
veya Barkod numarasýna karþýlýk gelen T.C.Kimlik Numarasýnýn girdiðiniz T.C.Kimlik numarasý ile eþleþmesi gerekir.
T.C. Kimlik No
Protokol Numaranýzý ve Doðum Tarihinizi  
Protokol    
Doðum Tarihi   Örn:01.01.1980  
veya   Örnek Teslim Kartý
Teslim Kartýndaki  Barkod Numarasýný giriniz...
Barkod No
     

Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodu